» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

    KARTA DUŻEJ RODZINY

Z dniem 16 czerwca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. z dnia 5 czerwca 2014r. poz. 755), które ma na celu: promowanie modelu rodziny wielodzietnej, promowanie pozytywnego wizerunku rodziny wielodzietnej, umocnienie oraz wspieranie rodziny wielodzietnej, zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

 

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu.

 

Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny na wniosek, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Posiadanie Karty Dużej Rodziny uprawnia do zniżek oraz dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i na usługi oferowane przez podmioty prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl.

 

Lista jest aktualizowana na bieżąco.

 

W związku z powyższym wnioski o wydanie w/w karty pobierane i przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku w pokoju nr 15.

 

Do pobrania:
» wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny
»  wykaz dokumentów potrzebnych przy składaniu wniosku