» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

ROK 2013

 

Zapytanie ofertowe - organizacja spotkania podsumowującego projekt pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - Szkolenie z zakresu savoir - vivre dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów grupowych wykonywanej w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - Kurs pierwszej pomocy dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów grupowych wykonywanej w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie Treningu Kompetencji i Umiejętności Życiowych w Zakopanem dla 30-tu beneficjentów projektu wykonywanej w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - realizację następujących usług: 1) zakwaterowanie 2) wyżywienie dla 30-tu beneficjentów biorących udział w projekcie  pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - wynajem autokaru wraz z kierowcą wykonywanej w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy” 

czytaj więcej »


 

Zapytanie ofertowe - poradnictwo prawne dla osób bezrobotnych oraz pozostających bez zatrudnienia w zakresie przygotowania i realizacji warsztatów grupowych wykonywanej w ramach projektu pn. „Bądź aktywny – bądź najlepszy”  - rozstrzygnięcie

czytaj więcej »


 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji: ASYSTENT RODZINY - rozstrzygnięcie

czytaj więcej »


Zapraszamy do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na świadczenie usługi szkoleniowej i warsztatów aktywizacji społecznej i zawodowej - rozstrzygnięcie

czytaj więcej »


 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku informuje, że w roku 2013 będzie kontynuował realizację projektu systemowego „Bądź aktywny-bądź najlepszy”, którego celem jest aktywizacja zawodowa mieszkańców gminy Jedlińsk.

czytaj więcej »


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłasza konkurs dla Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe"

czytaj więcej »