» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPĹť Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

    Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku  informuje, że Powiat Radomski przystąpił do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy wymagają wsparcia w postaci podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie opieki nad tymi osobami.

W ramach Programu realizowane będą usługi poradnictwa:

  • psychologicznego lub terapeutycznego,
  • nauka pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki.

Usługi poradnictwa są bezpłatne.

Programem zostanie objętych 65 osób - opiekunów lub członków rodzin sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie powiatu radomskiego.

Dla każdego członka rodziny lub opiekuna przewiduje się 10 godzin poradnictwa.

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2019 roku.

Wniosek należy złożyć w terminie do 20 września 2019 roku w:

  • Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu ul. Tadeusza Mazowieckiego 7 (budynek B), 26-600 Radom, pok. 02 lub 03 lub
  • Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, Krzyżanowice 217, 27-100 Iłża

Więcej informacji na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu www.pcprradom.finn.pl w zakładce „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”.

Pliki do pobrania:

 

Powyższe druki można też pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedlińsku.

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.