» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

Podsumowanie projektu „Bądź aktywny - bądź najlepszy”  - 2010 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku po raz trzeci zakończył realizację projektu systemowego „Bądź aktywny-bądź najlepszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który rozpoczął się w maju 2008r. Projekt został skierowany do 30 osób, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób bezrobotnych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.

Celem nadrzędnym projektu jest aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Jedlińsk, który zostanie zrealizowany po przez:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych
- wzrost umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy
- zwiększenie wiary we własne siły.

Uczestnicy projektu zostali objęci kontraktami socjalnymi, w ramach których korzystają z:
1.Kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe w zależności od wyboru uczestnika:
- Kurs prawa jazdy kat. „B”
- Podstawy obsługi komputera
- Kosmetyczka
- Bukieciarstwo
- Kucharz – kelner
- Mała księgowość
- Obsługa kasy fiskalnej
- Opiekun osób starszych
- Fryzjer z elementami wizażu
- Kierowca wózków jezdniowych
- Spawanie gazowo-elektryczne
- Pierwsza pomoc przedlekarska
2. Poradnictwa specjalistycznego:
- psychologicznego: grupowe i indywidualne
- zawodowego z doradcą zawodowym: grupowe i indywidualne
- prawne

W miesiącu październiku odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Życiowych przeprowadzony przez doradcę zawodowego w ramach czterodniowych warsztatów wyjazdowych w Zakopanem.

W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione następujące formy integracji grupy:
- przejazd koleją linowo-terenową Gubałówka
- wieczorek integracyjny z koncertem kapeli góralskiej
- przejazd bryczkami -zwiedzanie z przewodnikiem Zakopanego i okolic.

W miesiącu listopadzie zostało zorganizowana impreza o charakterze integracyjno-kulturalnym, której jednym z elementów był udział w spektaklu teatralnym „Skrzypek na dachu” oraz poczęstunek.

W miesiącu październiku odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Życiowych przeprowadzony przez doradcę zawodowego w ramach czterodniowych warsztatów wyjazdowych w Zakopanem. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione następujące formy integracji grupy:
- przejazd koleją linowo-terenową Gubałówka
- wieczorek integracyjny z koncertem kapeli góralskiej - przejazd bryczkami
- zwiedzanie z przewodnikiem Zakopanego i okolic.

W miesiącu listopadzie zostało zorganizowana impreza o charakterze integracyjno-kulturalnym, której jednym z elementów był udział w spektaklu teatralnym „Skrzypek na dachu” oraz poczęstunek.

 

» Podsumowanie projektu