» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPŻ Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

Podsumowanie projektu „Bądź aktywny - bądź najlepszy”  - 2011 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 r. zakończył realizacje projektu systemowego „Bądź aktywny-bądź najlepszy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa osób z terenu gminy Jedlińsk, który został zrealizowany po przez:
- podniesienie kwalifikacji zawodowych
- wzrost wiedzy dotyczącej prawnych aspektów zatrudnienia
- wzrost umiejętności w aktywnym poszukiwaniu pracy
- zwiększenie wiary we własne siły
- upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej przez pracowników socjalnych.

 Projekt został skierowany do 30 osób, które jednocześnie nie pracowali i byli w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób bezrobotnych o zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych.
Uczestnicy zostali objęci kontraktami socjalnymi. W ramach aktywnej integracji ukończyli kursy zawodowe:
- kurs małej księgowości
- bukieciarstwo
- spawanie metodą MAG
- obsługa kasy fiskalnej
- opiekun osób starszych
- kucharz - kelner
- kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
- operator koparko - ładowarki
- kurs prawa jazdy kat. „B’’
- podstawy obsługi komputera
- warsztaty savoir-vivre.

Uczestnicy projektu zostali objęci poradnictwem specjalistycznym. Zostało przeprowadzone poradnictwo prawne dotyczące prawnych aspektów zatrudnienia. Odbyły się zajęcia grupowe i indywidualne z psychologiem oraz doradcą zawodowym. W miesiącu październiku odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Życiowych przeprowadzony przez doradcę zawodowego w ramach trzydniowych warsztatów wyjazdowych w Zakopanem. W trakcie wyjazdu uczestnicy mieli zapewnione następujące formy integracji grupy:
- przejazd koleją linowo-terenową Gubałówka
- wieczorek integracyjny z koncertem kapeli góralskiej
- przejazd bryczkami
- zwiedzanie Zakopanego i okolic
- spływ Dunajcem.

W miesiącu grudniu odbyło się seminarium podsumowujące projekt z poczęstunkiem, podczas którego kierownik GOPS przedstawiła podjęte i zakończone działania w ramach projektu oraz wręczyła uczestnikom upominki.

 

 

» Podsumowanie projektu