» Strona gĹ‚Ăłwna

 » AktualnoĹ›ci

 » Pomoc SpoĹ‚eczna

 » Ĺšwiadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » OgĹ‚oszenia

 » Kontakt

 » Program POPĹ» Podprogram 2018

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

PiÄ…tek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujÄ…cy w terenie przyjmujÄ… interesantĂłw od pn. - pt. do godz. 11:00

 

KIEROWNIK GMINNEGO O¦RODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLIŃSKU

Informuje, że Wykonawc± Usługi w zakresie prowadzenia poradnictwa prawnego dla osób
bezrobotnych oraz pozostaj±cych bez zatrudnienia w zakresie przygotowania
 i realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu „B±dĽ aktywny – b±dĽ najlepszy”
została
Agata Bilska Zam. Tylna 7
26-600 Radom

 

Jedlińsk, dnia 06.06.2013r r.