» Strona główna

 » Aktualności

 » Pomoc Społeczna

 » Świadczenia Rodzinne

 » Fundusz Alimentacyjny

 » Przemoc w rodzinie

 » Ogłoszenia

 » Kontakt

 » Program POPĹť Podprogram 2018

 » Program POPĹť Podprogram 2019

 » Klauzula RODO
 


 


 

__________________________

Siedziba ośrodka:
ul. M. Konopnickiej 11
26-660 Jedlińsk

Godziny otwarcia:

Poniedziałek:
8:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek
7:30 - 15:30

Piątek
7:30 - 14:30

Pracownicy socjalni pracujący w terenie przyjmują interesantów od pn. - pt. do godz. 11:00

 

    ZASIŁEK OKRESOWY

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się:
* w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby
* w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:
* kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
* kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
» Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł.
» Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
» Rada Gminy w drodze uchwały, może podwyższyć minimalne kwoty zasiłku okresowego  

 

Dokumenty potrzebne do udzielenia zasiłku okresowego:
1. Dowód osobisty,
2. Podanie o przyznanie zasiłku okresowego,
3. Zaświadczenie o dochodach netto za poprzedni miesiąc członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,