Bezpłatne porady prawne

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców gminy udzielanych przez radcę prawnego Panią Agatę Bilską.

Dni udzielania porad:
Piątek 7:30 – 11:30

Pomoc prawna z zakresu:

– prawa rodzinnego i opiekuńczego
– prawa pracy i zabezpieczenia społecznego
– prawa lokalowego
– prawa karnego w zakresie wynikającym z Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 20.09.2005r Dz. U.05.180.1493 z późn.zm.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48 32 13 127 – Gminny ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku.

Skip to content