Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2021 Plus  CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach…

Read more »

Składki na ubezpieczenie społeczne

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy…

Read more »

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku…

Read more »

Rejony pracy środowiskowej

Monika Gałek – pracownik socjalny Jolanta Dobosz – pracownik socjalny Miejscowości:1. Piastów2. Kamińsk3. Urbanów4. Romanów Miejscowości:1. Wielogóra2. Wola Gutowska3. Gutów4, Bród5. Jankowice6. Klwatka Szlachecka7. Górna Wola8. Ludwików9. Narty Marianna Fidos…

Read more »

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy – przysługuje: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 701 zł; rodzinie, której…

Read more »

Zasiłek stały

Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy – przysługuje: Pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest…

Read more »
Skip to content