4 czerwca – GOPS nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w piątek 4 czerwca 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku będzie nieczynny, zgodnie z zarządzeniem nr 1/2021 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku z…

Read more »

XX EDYCJA PROGRAMU STYPENDIÓW POMOSTOWYCH

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Zapraszamy zdolnych, ambitnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z…

Read more »

Narodowy Spis Powszechny 2021 – list do mieszkańców

Szanowni Państwo, Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. na terenie całej Polski realizowany jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021). Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby…

Read more »

Ruszył nabór wniosków na 500+

Wersje papierowe wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2021 roku. Natomiast od dnia 1 lutego 2021 r….

Read more »

GOPS nieczynny

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia 2020 r. (czwartek) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku będzie nieczynny!

Read more »

Świadczenia niepieniężne

USŁUGI OPIEKUŃCZE Świadczone są w miejscu zamieszkania osoby i obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.Usługi…

Read more »

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za osobę bezdomną objętą indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Składka…

Read more »

Składki na ubezpieczenie społeczne

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy…

Read more »

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku…

Read more »

Rejony pracy środowiskowej

Monika Gałek – pracownik socjalny Jolanta Dobosz – pracownik socjalny Miejscowości:1. Piastów2. Kamińsk3. Urbanów4. Romanów Miejscowości:1. Wielogóra2. Wola Gutowska3. Gutów4, Bród5. Jankowice6. Klwatka Szlachecka7. Górna Wola8. Ludwików9. Narty Marianna Fidos…

Read more »
Skip to content