Oferta pracy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W ramach  programu „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”– edycja 2023 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 11,  26-660 Jedlińsk  poszukuje osoby na stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

1. WYMAGANIA
Usługi asystenta mogą świadczyć: 
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta

b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.

Inne predyspozycje: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.

2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

Do zadań asystenta należeć będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w:

a) w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/ społeczne/sportowe),
b) w zakupach – z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
c) w załatwianiu spraw urzędowych,
d) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e) w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
f) w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do oraz z placówki oświatowej.

3. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:

a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie),
b) stawka jednej godziny zegarowej 40,00 zł brutto,
c) okres zatrudnienia  do 31.12.2023 r.,
d) usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach,

OFERTY PROSZĘ SKŁADAĆ do dnia 28.02.2023  do godz. 15:00 wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:

  1. W siedzibie ośrodka w Jedlińsku przy ul Konopnickiej 11, codziennie  w godzinach: poniedziałek od 8:00 – 16:00, wtorek – piątek od 7:30 – 14:30
  2. Wysłać na adres mailowy: gops@jedlinsk.pl

Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: 48 362 34 83.

Skip to content