Oferta pracy

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
W ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku, z siedzibą przy ul. Konopnickiej 11, 26-660 Jedlińsk poszukuje osoby na stanowisko: asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.
1. WYMAGANIA
Usługi asystenta mogą świadczyć:
a) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta
b) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w udzieleniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu.
Inne predyspozycje: dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, komunikatywność, dobra organizacja pracy oraz odpowiedzialność.
2. ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Do zadań asystenta należeć będzie w szczególności pomoc osobie niepełnosprawnej w:
a) w wyjściu, powrocie, dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne / rozrywkowe / społeczne / sportowe),
b) w zakupach – z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
c) w załatwianiu spraw urzędowych,
d) w nawiązaniu kontaktu / współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
e) w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
f) w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do oraz z placówki oświatowej.
3. INFORMACJA O WARUNKACH ZATRUDNIENIA:
a) umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie),
b) stawka jednej godziny zegarowej 40,00 zł brutto,
c) okres zatrudnienia do 31.12.2022 r.,
d) usługi asystenta mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu w godzinach,
e) limit godzin usług asystenta wynosi nie więcej niż 68 godzin miesięcznie.


OFERTY PROSIMY SKŁADAĆ do dnia 01.06.2022 r. do godz. 15.00, wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej oferty z dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”:
1. W siedzibie ośrodka w Jedlińsku przy ul Konopnickiej 11, codziennie w godzinach:
poniedziałek od 8.00 – 16.00, wtorek – piątek od 7.30 – 14.30
2. Wysłać na adres mailowy: gops@jedlinsk.pl
Informacje telefoniczną można uzyskać pod numerem telefonu: 48 362 34 83.

Skip to content