JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE DLA OBYWATELI UKRAINY

ОДНОРАЗОВА ПІЛЬГА ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Ośrodek Pomocy Społecznej w Jedlińsku przyjmuje wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.   Pomoc przeznaczona jest dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę od 24 lutego i zostali już wpisani do rejestru PESEL.

Wnioski o jednorazowe świadczenie pieniężne należy składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlińsku w dniach:

Poniedziałek: godz. 9:00 – 12:00
Wtorek: godz. 8:00  – 12:00
Środa: godz. 8:00 – 12:00

Skip to content